Untitled-1
พระพุทธศาสนา
Untitled-1
สารสนเทศโรงเรียน

Untitled-1
ส่วนราชการ 
Untitled-1
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.227.141.230
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.227.xxx.xxx
66.249.xx.xxx
66.249.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
เวลาในขณะนี้:
Apr 25, 2014
07:22 am ICT
Untitled-1
นาฬิกาออนไลน์
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาวัฒนธรรม
 ประวัติหน่วยงาน


ประวัติโรงเรียนศรีสุขวิทยาตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
              โรงเรียนศรีสุขวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์โคกโสน หมู่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่    ที่สภาตำบลมอบให้จำนวน 30 ไร่   เปิดทำการเรียนการสอน ในปีพุทธศักราช  2535  โดยใช้ใต้ถุนศาลาวัดศาลาวัดบ้านหนองดุม เป็นสถานที่เรียน  และต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ทางสภาตำบลศรีสุขได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 1 หลัง บนเนื้อที่ทางสภาตำบลมอบให้

โรงเรียนศรีสุขวิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2540  โดยมีผู้บริหาร ดังนี้

ผู้บริหารโรงเรียน
 1. นายวีระ ภูมีศรี พ.ศ. 2535 - 2550 
 2. นายจำลอง รัตนจิโรจน์ พ.ศ. 2550 – 2552
 3. นายสมศักดิ์ บุญโต พ.ศ. 2552 – 2556
 4. นางจารุวรรณ บุญโต พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

                  

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 1. ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์ กมล พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 


                    
ที่ตั้งโรงเรียน    

ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 4  ตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรทาบ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32170

เว็บไซต์โรงเรียน           www.sesukwit.ac.th

เฟสบุ๊กโรงเรียน            แฟนเพจ  โรงเรียนศรีสุขวิทยา

อีเมลล์โรงเรียน            sesukschool@gmail.com

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

           รูปเสมาธรรมจักรครอบด้วยคบเพลิง 

หมายถึง  การศึกษาสามารถพัฒนาปัญญาให้สว่างไสว

 

 

 

อักษรย่อ  ศ.ส.ว.

สีประจำโรงเรียน  สีแสด – น้ำเงิน

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย  :  ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสุขวิทยา มุ่งมั่นประกันคุณภาพการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความรู้   ศิลปะ     ดนตรี

กีฬา และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อและเทคโนโลยี  ที่หลากหลาย และเอื้อต่อการเรียนรู้

3.  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักประชาธิปไตย

               5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนศรีสุขวิทยา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (1225 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

Web site powered by PHP-Nuke
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 104 ม.4  ต.ศรีสุข  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์  32170   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
เบอร์โทรศัพท์  :: 044 - 151608
อีเมลย์โรงเรียน  :: Sesukschool@gmail.com , ผู้ดูแลระบบ  Aum_it2003@hotmail.com
เว็บไซต์  :: www.sesukwit.ac.th  เฟชบุคแฟนเพจ ::  โรงเรียนศรีสุขวิทยา

themes by websurin